เช็กอาการ! เกณฑ์หายป่วยจากโควิด-19


โดย BDMS

เผยแพร่
จากข้อมูลแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อ โควิด-19 ฉบับปรับปรุงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ระบุถึงเกณฑ์ในการหายป่วยของผู้ป่วยโควิดไว้ 3 กลุ่มดังนี้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ