จอง 'ซิโนฟาร์ม' แล้วไม่ฉีด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้เงินคืน แนบ 3 หลักฐาน เริ่ม 27 ก.ย.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
จองซิโนฟาร์มแล้วไม่ฉีด "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์. เปิดให้ส่งหลักฐาน รับเงินค่าวัคซีนคืนได้เริ่ม ตั้งแต่ 27 ก.ย.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 มีรายงานว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งให้ผู้ที่จองวัคซีนซิโนฟาร์มไว้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในรอบบุคคลธรรมดา และชำระเงินแล้ว แต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้ง 2 เข็มในทุกกรณี โดยให้นำหลักฐานให้ครบถ้วนและรับเงินคืนด้วยตัวเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. - 8 ต.ค.64 สำหรับผูู้ที่อยู่ในกทม.และปริมณฑล แต่หากอยู่ต่างจังหวัด รับเงินคืนได้ถึงวันที่ 15 ต.ค.64 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดชื่อ 23 โรงพยาบาลรับฉีด "ซิโนฟาร์ม" พร้อมอัตราค่าบริการ

อัปเดตโควิดวันนี้ยังทรงตัว ติดเชื้ออีก 12,353 เสียชีวิต 125 คน เปิด 10 จังหวัดติดเชื้อสูง ใต้ -ตะวัน...

 

 


 

ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ แจ้งว่า 

การรับเงินคืนสำหรับผู้จอง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" รอบบุคคลธรรมดา

ผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดาที่โอนเงินแล้ว แต่ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้ง 2 เข็มในทุกกรณี ให้นำหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการโอนเงิน

2.. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงสาเหตุการขอคืนเงิน

มารับเงินคืนด้วยตนเอง ในวันที่ 27 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564 สำหรับผู้ที่อยู่ใน กทม และปริมณฑล

และ 27 กันยายน - 15 ตุลาคม สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด

ในช่วงเวลาทำการ  08.30 - 16.00 น. 

ที่ชั้น 1 Coworking Space สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร 2 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ย้ำว่า หากท่านไม่มารับเงินคืนหรือไม่มีเอกสารครบถ้วนเพื่อแสดงตัวและยืนยันการโอนเงินในโอกาสสุดท้ายนี้ ถือว่าท่านยินดีให้นำวัคซีนของท่าน บริจาคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ