เช็กเลย! รพ.เอกชน ทยอยแจ้งคิว-เปิดจองวันฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" หลังเข้าล็อตแรกวันนี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง เริ่มทยอยประกาศวันฉีดวัคซีนโมเดอร์นา Moderna แล้ว หลังล็อตแรกเข้าไทยวันนี้ 5 แสนโดส พร้อมเปิดให้ผู้สั่งซื้อบางส่วนสามารถเข้าดำเนินการจองวันฉีดได้

จากกรณีองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 แจ้งว่า วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ล็อตแรกจะมาถึงประเทศไทยในวันนี้ 1 พ.ย. 2564 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขณะเดียวกันจากคำยืนยันก่อนหน้านี้ของ ซิลลิค ฟาร์มา ระบุว่า วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกมีจำนวน 560,000 โดส และคาดว่าจะทยอยส่งภายในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 1.9 ล้านโดส ส่วนที่เหลืออีก 6.8 ล้านโดส จะนำส่งช่วงต้นปี 2565

ไทม์ไลน์มหากาพย์นำเข้าวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา กว่าล็อตแรกจะมาถึงไทย

"โมเดอร์นา" มาแน่ ไม่เกิน 5 พ.ย. นี้ คำแถลงยืนยันจาก "ซิลลิค ฟาร์มา"

ล่าสุด นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์  นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวถึง การจองคิวโมเดอร์นาสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สาม แล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์กับโรงพยาบาลเอกชนที่่จองไว้ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่วันนี้ (1 พ.ย.64) เป็นต้นไป เพื่อเปลี่ยนวันหรือโอนสิทธิ์ โดยทางโรงพยาบาลเอกชนจะแจ้งระยะเวลาของการรับวัคซีนที่เหมาะสมให้กับผู้จองอีกทาง

ขณะที่โรงพบาลเอกชนหลายแห่ง ที่จะได้รับวัคซีนโมเดอร์นา เริ่มทยอยประกาศเปิดให้ผู้ที่สั่งซื้อวัคซีนเข้าตรวจสอบสิทธิ์ และจองคิวฉีดได้แล้ว ดังนี้

โมเดอร์นาล็อตแรก 5.6 แสนโดสถึงไทย เตรียมกระจาย 10% ของยอดจอง สภากาชาด ศิริราช รามา รพ.เอกชน

เพจ รพ.ธรรมศาสตร์ แจง รัฐบาลโปแลนด์ยุติบริจาคโมเดอร์นาให้

โรงพยาบาลวิภาวดี ประกาศระบุว่า ได้เตรียมการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ให้ท่าน ประมาณวันที่ 8 -10 พ.ย.64 (ขึ้นอยู่กับการได้รับมอบวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม) โดยจะมีการแจ้ง วันที่ เวลานัดหมาย ผ่านทาง SMS และอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้  ตามลำดับการชำระเงิน หากท่านไม่สะดวกในวัน เวลา ดังกล่าว ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนวัน เวลา ตามที่ต้องการได้ ตามคิวในระบบที่ว่าง (วิธีการ เปลี่ยนวันนัดหมาย ไว้ล่วงหน้า ตามคลิปด้านล่าง)

หมายเหตุ: ทาง รพ. สามารถให้บริการฉีดวัคซีน ได้อย่างต่อเนื่องไป ประมาณวันละ 2,000 ราย หรือมากกว่า   ตามปริมาณจำนวนวัคซีนที่ได้รับจากองค์กรเภสัชกรรม โดยล็อตแรก เดือนพฤศจิกายน รพ.วิภาวดีได้รับจัดสรร วัคซีนประมาณ 20,000+ โดส  และ ล็อตต่อ ๆ มา คาดการณ์จากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนว่าจะทยอยเข้ามาทุกสัปดาห์ รพ.วิภาวดี จะได้รับจัดสรรวัคซีน ประมาณสัปดาห์ละ 15,000 โดส  หากมีการขาดส่งวัคซีนอย่างไม่ต่อเนื่องจากทางองค์การเภสัชกรรม อาจจะทำให้วันที่นัดฉีดของท่านคลาดเคลื่อนได้ ซึ่ง ทาง รพ. จะ เลื่อน วัน เวลาฉีด ตามคิวที่ท่านได้ระบุไว้ในระบบ เป็นวันถัดไปที่ได้รับการส่งมอบวัคซีนหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะรีบประกาศให้ทราบโดยเร็ว คู่มือการเลื่อนนัดฉีดวัคซีน Moderna Vibhavadi Hospital  เข้าดูได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/DbFwSVSACNE ศูนย์วัคซีนโมเดอร์นา รพ.วิภาวดี  โทร.02-5611111 ต่อ 2445-6

โรงพยาบาลวิภาวดี เตรียมการที่จะฉีดวัคซีน Moderna ให้ท่าน ประมาณวันที่ 8 -10 พ.ย.64...

Posted by Vibhavadi Hospital on Wednesday, October 27, 2021

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค แจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ใน เดือน พฤศจิกายน 2564 และคำแนะนำในการรับวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา โปรดศึกษาคำแนะนำในการรับวัคซีน เพื่อความปลอดภัยของท่านก่อนเข้าสู่ระบบจองวัน-เวลาฉีดวัคซีน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป

โรงพยาบาลมีการจัดลำดับคิวในการเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ดังนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1- 800

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่  801 - 1,600

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่  1,601 - 2,400

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่  2,402 - 3,200

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่  3,201 - 4,000

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่  4,001 - 4,800

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่  4,801 - 5,355

โรงพยาบาลจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนในวันแรก คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยท่านสามารถเลือกวัน-เวลาที่ท่านจะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสะดวก หากท่านไม่ได้จองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและลำดับคิวข้างต้น ท่านยังสามารถจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนได้อีกครั้งทุกเมื่อ ตามวัน-เวลาที่ยังว่างอยู่ในระบบ

กรณีที่ลำดับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 มีความประสงค์เข้ารับบริการในปี 2565 คิวในลำดับถัดมาจะถูกเลื่อนขึ้นมาเพื่อจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 แทน โดยทางโรงพยาบาลจะมีการประกาศลำดับคิวที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการเพิ่มเติมอีกครั้ง ใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำหรับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการเพิ่มเติม 

 

ขอแจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ขอแจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ...

Posted by รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์/Kasemrad Sriburin Hospital on Friday, October 29, 2021

 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล แจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ใน เดือน พฤศจิกายน 2564 และคำแนะนำในการรับวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา โปรดศึกษาคำแนะนำในการรับวัคซีน เพื่อความปลอดภัยของท่านก่อนเข้าสู่ระบบจองวัน-เวลาฉีดวัคซีน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป

โรงพยาบาลมีการจัดลำดับคิวในการเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ดังนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 1-800

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 801-1,600

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 1,601-2,400

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 2,401-3,200

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 3,201-4,000

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 4,001-4,269

โรงพยาบาลจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนในวันแรก คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565  ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยท่านสามารถเลือกวัน-เวลาที่ท่านจะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสะดวก

 เข้าสู่ระบบเว็บไซต์เพื่อจองวัน-เวลา ฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna  คลิก https://bchvaccine.com หากท่านไม่ได้จองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและลำดับคิวข้างต้น ท่านยังสามารถจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนได้อีกครั้งทุกเมื่อ ตามวัน-เวลาที่ยังว่างอยู่ในระบบ

กรณีที่ลำดับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 มีความประสงค์เข้ารับบริการในปี 2565 คิวในลำดับถัดมาจะถูกเลื่อนขึ้นมาเพื่อจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 แทน โดยทางโรงพยาบาลจะมีการประกาศลำดับคิวที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการเพิ่มเติมอีกครั้ง ใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำหรับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการเพิ่มเติม 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ขอแจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการวัคซีนทางเลือก Moderna...

Posted by โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล/World Medical Hospital on Friday, October 29, 2021

 

โรงพยาบาลวิมุต แจ้งจัดลำดับคิวในการเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัคซีน โมเดอร์นา  (โดยคิวจัดตามลำดับการชำระเงิน)

เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่ วันที่ 9-28 พฤศจิกายน 2564

- ลูกค้าองค์กร

  • เจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยัง HR / ผู้ประสานงานของท่าน

- บุคคลทั่วไป

  • คิวที่ 1-12,000

สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลา เข้ารับบริการได้ตามวันดังกล่าว (ท่านสามารถเข้าระบบนัดหมายผ่านทาง SMS ที่ รพ.ส่งไป) ดังนี้

  • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 1-1,500
  • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 1,501-3,000
  • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 3,001-6,000
  • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 6,001-9,000
  • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 9,001 - 12,000

สำหรับท่านที่ไม่ได้จองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและลำดับคิวข้างต้น ท่านยังสามารถจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนได้อีกครั้งใน SMS เดิม

หมายเหตุ : หากท่านได้รับลำดับคิวดังข้างต้น  (คิวที่ 1-12,000) แล้วยังไม่ประสงค์ลงทะเบียนนัดหมาย สิทธิ์ของท่านจะยังคงอยู่เพื่อรับสิทธิ์การนัดหมายเมื่อวัคซีนล็อตใหม่มาถึงในรอบถัดไป

คิวหลังจาก 12,000 เป็นต้นไป โปรดรอประกาศจากทางรพ.อีกครั้งในการแจ้งวันและเวลา เพื่อเข้าไปเลือกวันฉีดในระบบต่อไป (เมื่อวัคซีนล็อตถัดไปเข้ามา)

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี แจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา เดือน พฤศจิกายน 2564 และคำแนะนำในการรับวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา โปรดศึกษาคำแนะนำในการรับวัคซีนเพื่อความปลอดภัยของท่านก่อนเข้าสู่ระบบจองวัน-เวลาฉีดวัคซีน  ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป

โรงพยาบาลมีการจัดลำดับคิวในการเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ดังนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-800

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 801-1,600

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1,601-2,400

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 2,401-3,200

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 3,201-3,414

โรงพยาบาลจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนในวันแรก คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยท่านสามารถเลือกวัน-เวลาที่ท่านจะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสะดวก หากท่านไม่ได้จองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและลำดับคิวข้างต้น ท่านยังสามารถจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีน #ได้อีกครั้งทุกเมื่อ ตามวัน-เวลาที่ยังว่างอยู่ในระบบ

กรณีที่ลำดับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 มีความประสงค์เข้ารับบริการในปี 2565 คิวในลำดับถัดมาจะถูกเลื่อนขึ้นมาเพื่อจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 แทน โดยทางโรงพยาบาลจะมีการประกาศลำดับคิวที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการเพิ่มเติมอีกครั้ง ใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำหรับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการเพิ่มเติม 

Website : Link : ระบบการจองวัคซีนทางเลือก ตรวจสอบคิว จัดการการจอง ค้นหาหมายเลขการจอง https://bchvaccine.com

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ขอแจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการวัคซีนทางเลือก...

Posted by โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี on Friday, October 29, 2021

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ แจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ขอแจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา เดือน พฤศจิกายน 2564 และคำแนะนำในการรับวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา โปรดศึกษาคำแนะนำในการรับวัคซีน เพื่อความปลอดภัยของท่านก่อนเข้าสู่ระบบจองวัน-เวลาฉีดวัคซีน  ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป โดยการเข้าสู่ระบบ #ท่านจำเป็นต้องตั้งรหัสผ่าน เพื่อเข้าไปเลือกวันไหนการฉีด >> วิดีโอการตั้งรหัสผ่าน https://fb.watch/8XHxF1xK5D/

โรงพยาบาลมีการจัดลำดับคิวในการเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ดังนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 1-800

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 801-1,600

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 1,601-2,400

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 2,401-3,200

โรงพยาบาลจะเริ่มดำเนินการ ฉีดวัคซีนในวันแรก คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565  ทุกวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยท่านสามารถเลือกวัน-เวลาที่ท่านจะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสะดวก

หากท่านไม่ได้จองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและลำดับคิวข้างต้น ท่านยังสามารถจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนได้อีกครั้งทุกเมื่อ ตามวัน-เวลาที่ยังว่างอยู่ในระบบ

กรณีที่ลำดับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 มีความประสงค์เข้ารับบริการในปี 2565 คิวในลำดับถัดมาจะถูกเลื่อนขึ้นมาเพื่อจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 แทน โดยทางโรงพยาบาลจะมีการประกาศลำดับคิวที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการเพิ่มเติมอีกครั้ง ใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำหรับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการเพิ่มเติม 

Website : Link : ระบบการจองวัคซีนทางเลือก  ตรวจสอบคิว จัดการการจอง ค้นหาหมายเลขการจอง https://www.bchvaccine.com/

 

ขอแจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ขอแจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ...

Posted by รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์/Kasemrad Sriburin Hospital on Friday, October 29, 2021

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ แจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ใน เดือน พฤศจิกายน 2564 และคำแนะนำในการรับวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา โปรดศึกษาคำแนะนำในการรับวัคซีน เพื่อความปลอดภัยของท่านก่อนเข้าสู่ระบบจองวัน-เวลาฉีดวัคซีน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไปที่ https://bchvaccine.com

โรงพยาบาลมีการจัดลำดับคิวในการเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ ดังนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 1-300

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 301-600

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 601-900

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลำดับคิวที่ 901-1,103

โรงพยาบาลจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนในวันแรก คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยท่านสามารถเลือกวัน-เวลาที่ท่านจะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสะดวก

หากท่านไม่ได้จองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและลำดับคิวข้างต้น ท่านยังสามารถจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนได้อีกครั้งทุกเมื่อ ตามวัน-เวลาที่ยังว่างอยู่ในระบบ

กรณีที่ลำดับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 มีความประสงค์เข้ารับบริการในปี 2565 คิวในลำดับถัดมาจะถูกเลื่อนขึ้นมาเพื่อจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 แทน โดยทางโรงพยาบาลจะมีการประกาศลำดับคิวที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการเพิ่มเติมอีกครั้ง ใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำหรับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการเพิ่มเติม 

คนอยากฉีด "โมเดอร์นา" ต้องศึกษารายละเอียดสำคัญ - ข้อควรรู้

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์(การุญเวชเดิม) ขอแจ้งวิธีการจองวัน-เวลาเข้ารับบริการ...

Posted by โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ on Friday, October 29, 2021

 

TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ