โควิดระบาดหนัก สธ.ร่อนหนังสือด่วน แจ้งคำแนะนำฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แพทย์ทั้งประเทศ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สธ.ส่งหนังสือแจ้งคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ สธ.ทุกจังหวัด “ฉีดเข้าผิวหนัง-เข็มกระตุ้น-ไปตปท.และฉีด Moderna”

กระทรวงสาธารณสุข ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่า
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 และการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 368 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมวัคซีนอื่น ในคราวเดียวกันได้หรือไม่?

แอสตร้าเซนเนก้า แนะให้ฉีดห่างจากวัคซีนอื่น 2 สัปดาห์ป้องกันทำปฏิกิริยา

 

มีมติให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19,กรณีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าในผิวหนัง, การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19,กรณีการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่ได้รับวัดซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม, กรณีการให้วัคซีนโควิด 19 กรณีแพ้วัคซีน และกรณีเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งการฉีดวัคชีน Moderna กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้

1.การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าในผิวหนัง (ID) แนะนำให้ใช้เฉพาะกรณีที่มีปริมาณวัคซีนจำกัด

2.ให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้

3.การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม

    3.1 ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคขึ้น Pfizer ระยะห่างประมาณ 6 เดือน ขึ้นไปหลังเข็มที่ 2

    3.2 ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างประมาณ 6 เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 หรือภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

4.การให้วัคซีนโควิด-19 กรณีแพ้วัคซีน และกรณีเดินทางไปต่างประเทศ

    4.1 กรณีแพ้วัคซีนโควิด-19 ขอให้เปลี่ยนชนิดวัคนตามเกณฑ์ในแนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

    4.2 กรณีผู้เดินทางไปต่างประเทศ ให้พิจารณาฉีดวัคซีนตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง

        4.2.1 ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac 1-2เข็ม และวัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม ให้รับวัคซีน AstraZeneca เพิ่มเติม 1 เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 3-6เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ 8 สับดาห์ หรือให้รับวัคซีน Pizer เพิ่มเติม 1 เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 3-6 เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ 4 สัปดาห์

        4.2.2 ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac 1-2 เข็ม และวัคซีน Pfizer 1 เข็ม ให้รับวัคซีนPfizer เพิ่มเติม 1 เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 3-6 เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ 4 สัปดาห์

        4.2.3 ผู้ที่ได้รับวัคชีน AstraZeneca 1 เข็ม และวัคซีน Pizer 1 เข็ม สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

5. การฉีดวัคซีน Moderna

    5.1 การฉีดวัคชีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน

        5.1.1 ให้ฉีดวัคซีน Moderna 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม 2 สัปดาห์ โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ตามเอกสารกำกับยาจากบริษัท Moderna

    5.2 การฉีดวัคชีนสูตรไขว้

         5.2.1 ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน Sinovac และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีนModerna ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์

         5.2.2 ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน AstraZeneca และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์

         5.2.3 ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน Sinopharm และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีนModerna ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

         5.2.4 ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน Pfizer และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

    5.3 การฉีดวัคชีนเข็มกระตุ้น

         5.3.1 กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

         5.3.2 กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinopharm ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

         5.3.3 กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 วัคซีน Moderna ระยะห่างประมาณ 6 เดือน หลังเข็มที่ 2 เช่นเดียวกับวัคซีน Pfizer หรือสามารถให้วัคซีนได้ก่อน 6 เดือน หลังเข็มที่ 2 โดยใช้ระยะห่างและขนาดวัคซีนภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

"คุยกับหน.ศูนย์จีโนม" สาเหตุผู้ติดเชื้อโควิดญี่ปุ่นลดวูบ "ไวรัสสูญพันธุ์เอง" หรือ "วัคซีน"

หวั่นโควิดโผล่ซ้ำ ร้านอาหารกลางกรุงฯ เซ็นทรัลเวิลด์แจงคลัสเตอร์ Groove

ด่วน! “ลิซ่า BLACKPINK” ติดโควิด-19 สมาชิกอีก 3 คน รอผลตรวจ

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ