WHO ออกคำแนะนำฉบับเต็ม ฉีดวัคซีนโควิด 19 ต่างชนิด ทั้ง " สูตรไขว้-เข็มกระตุ้น"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผย คำแนะนำเบื้องต้นจากองค์การอนามัยโลก การฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบต่างชนิด ทั้งการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ และการใช้วัคซีนต่างชนิดเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น

องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาผลของการใช้วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ตามด้วยวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งประสิทธิผลระยะสั้นของการใช้วัคซีนในรูปแบบนี้สามารถป้องกันการติดเชื้อหรือป้องกันการป่วยที่มีอาการได้เฉลี่ย 61–91%

"เช็ก 5 อาการโอมิครอน" ที่แพทย์ตรวจพบในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด

“โอมิครอน” แซงหน้า “เดลตา” กลายเป็นโควิด-19 สายพันธุ์หลักในสหรัฐฯ

อยู่ในระดับเทียบเท่าหรือมากกว่าการใช้วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ชนิดเดียวเล็กน้อย (แอสตร้าเซเนก้า 2 เข็ม มีประสิทธิผลเฉลี่ย 43–89%) และมีผลเทียบเท่าการใช้วัคซีน mRNA 2 เข็ม (มีประสิทธิผลเฉลี่ย 69-90%)

ผลทดสอบเบื้องต้น “โมเดอร์นา 3 เข็ม” กระตุ้นภูมิต้าน “โอมิครอน” ได้

ผลการศึกษาในแคนาดา ชิลี และสเปน ระบุว่า การใช้วัคซีนของแอสตร้าเซเนก้า ตามด้วยวัคซีนชนิด mRNA มีประสิทธิผลในการป้องกันการป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้สูงมาก คือ มากกว่า 95%

สำหรับการใช้วัคซีนต่างชนิดเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น ผลการศึกษาในสหราชอาณาจักร พบว่า การใช้วัคซีนของ ไฟเซอร์ เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นต่อจากแอสตร้า  2 เข็ม มีประสิทธิผลในการป้องกันอาการป่วยที่มีอาการได้ถึง 93% เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนใด ๆ และมีประสิทธิผล 87% เมื่อเทียบกับผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ครบ 2 เข็ม แล้วอย่างน้อย 140 วัน โดยไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น

รัฐฯ ขานรับจัดหาวัคซีนให้กลุ่มเด็ก 5-11 ปี ตั้งเป้าได้ 5 ล้านคน

ครม.ไฟเขียว “คนละครึ่ง เฟส 4” เริ่มโครงการมี.ค.-เม.ย. 65

ซึ่งประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนรูปแบบนี้มีความใกล้เคียงกับผลของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มกระตุ้น ภายหลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 โดส

การศึกษาในชิลีซึ่งใช้วัคซีนไฟเซอร์หรือวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นต่อจากการฉีดวัคซีน ซิโนแวก 2 เข็ม พบว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อสูงกว่าการใช้วัคซีนชนิดเดียวกันเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น (การใช้แอสตร้าเซเนก้า เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น มีประสิทธิผล 90% ; วัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น มีประสิทธิผล 93%; และวัคซีนซิโนแวกเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น มีประสิทธิผล 68% ตามลำดับ)

ขณะที่ ผลการศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกัน  พบว่าข้อมูลการศึกษาที่มีอยู่มีแนวโน้มที่สอดคล้องกันหลายประการ สำหรับการฉีดวัคซีนเชื้อตาย การศึกษาที่มีอยู่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนเชื้อตายก่อนวัคซีน ไวรัล เวกเตอร์ หรือวัคซีน mRNA  ซึ่งผลการศึกษาของการใช้ซิแวก/แอสตร้าเซเนก้า, ซิโนแวก/mRNA เทียบกับการฉีดซิโนแวก/ซิโนแวก พบว่า

การใช้วัคซีนต่างชนิดสามารถกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าการใช้วัคซีนเชื้อตายเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ผลของการฉีดวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ ตามด้วยวัคซีน mRNA สามารถกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าการใช้วัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ 2 เข็ม แต่การใช้วัคซีนเชื้อตายหลังจากการฉีดวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ ไม่ทำให้เกิดผลดังกล่าว

สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยของการใช้วัคซีนโควิด 19 สูตรไขว้ (แบบสลับชนิด) แม้ข้อมูลจะมีจำกัด และผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกันระหว่างการศึกษา แต่ไม่พบว่าการใช้วัคซีนต่างชนิดมีผลข้างเคียงที่รุนแรงกว่าการใช้วัคซีนชนิดเดียวกัน พบว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนั้นมีอาการไม่รุนแรงหรือมีอาการปานกลาง และโดยทั่วไปจะดีขึ้นได้ภายใน 1-3 วันหลังจากการฉีดวัคซีน

กรมควบคุมโรค เผย 4 อาการโควิดสายพันธุ์ใหม่ 'โอไมครอน' หมอยงชี้ต้องฉีดวัคซีนไขว้ ลูกผสม Hybrid Immuni...

แจ้งพิกัด! ฉีดวัคซีน COVID-19 สูตรไขว้และกระตุ้นเข็ม3 จองผ่านค่ายมือถือ

เมื่อใช้วัคซีนชนิดไวรัล เกสเตอร์ หลัง mRNA หรือเมื่อให้วัคซีน mRNA หลังจากวัคซีนไวรัลเวกเตอร์ อย่างไรก็ตาม พบว่า ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนั้นมีอาการไม่รุนแรงหรือมีอาการปานกลาง และโดยทั่วไปจะดีขึ้นได้ภายใน 1-3 วันหลังจากการฉีดวัคซีน

จากข้อมูลสนับสนุนข้างต้น องค์การอนามัยโลกจึงมีคำแนะนำการใช้วัคซีนทั้งการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ และการใช้วัคซีนต่างชนิดเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น ดังนี้

- ประเทศที่เริ่มจากการใช้วัคซีนเชื้อตายที่ผ่านการรับรอง WHO EUL อาจพิจารณาใช้วัคซีนชนิดไวรัล เวกเตอร์ หรือ mRNA ที่ผ่านการรับรอง WHO EUL เป็นเข็มถัดมา (ขึ้นอยู่กับว่ามีวัคซีนชนิดใด และวัคซีนมีเพียงพอหรือไม่)

- ประเทศที่เริ่มจากการใช้วัคซีนไวรัล เวกเตอร์ที่ผ่านการรับรอง WHO EUL อาจพิจารณาใช้วัคซีนชนิด mRNA ที่ผ่านการรับรอง WHO EUL เป็นเข็มถัดมา (ขึ้นอยู่กับว่ามีวัคซีนชนิดใด และวัคซีนมีเพียงพอหรือไม่)

- ประเทศที่เริ่มจากการใช้วัคซีน mRNA ที่ผ่านการรับรอง WHO EUL อาจพิจารณาใช้วัคซีนชนิด Viral vector ที่ผ่านการรับรอง WHO EUL เป็นเข็มถัดมา (ขึ้นอยู่กับว่ามีวัคซีนชนิดใด และวัคซีนมีเพียงพอหรือไม่)

ข่าวดี! อย. อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็ก 5 - 11 ปี

เชียงราย พบผู้ป่วยเข้าข่าย“โอมิครอน”เป็นชาวอังกฤษ รอผลตรวจยืนยันอีกครั้ง

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อ่านคำแนะนำฉบับเต็ม องค์การอนามัยโลก

TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ