บูสเข็ม 4 ฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนดี ศบค. เปิดสูตรวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 4


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เตรียมพร้อม! บูสเข็ม 4 ฉีดวัคซีนเข็ม 4 ยี่ห้อไหนดี ศบค. เปิดสูตรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ฉบับล่าสุด เผยแนวทางฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี พร้อมแผนการฉีด ปี 2565

จากมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (7 ม.ค. 65) ได้เห็นชอบแผนการจัดบริการวัคซีนโควิด 19 ในปี 2565 และแนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 โดยมีแผนการฉีดวัคซีน ดังนี้

  • ผู้ที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้น ที่ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีน สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนแบบ walk-in ได้ตามสถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครกำหนดไว้
เช็กที่นี่ ! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด ทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk in

8 อาการติด "โอมิครอน" สธ.ชี้ เกินครึ่งไม่แสดงอาการ

  • ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือผู้ที่เคยติดเชื้อทุกราย จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ใช้ภายใต้คำแนะนำที่มีผลงานทางวิชาการรับรอง
  • กลุ่มเป้าหมายอายุ 5 - 12 ปี สามารถรับการฉีดวัคนได้ตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง
ขยายเวลาลงทะเบียนบูสเตอร์โดส เข็ม3 ถึงวันที่ 11 ม.ค.นี้

“ศิริราช” เปิดจองวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1, 2 และ 3 ผ่านแอปฯ เริ่ม 15 ม.ค.นี้

แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5 - 11 ปี ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ม.ค. 65) ดังนี้

  • ต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับการฉีดในเด็กอายุ 5 - 11 ปี ตามขนาดและข้อบ่งใช้ที่กำหนด (Pfizer โดสเด็ก: ฝาสีส้ม)
  • การตัดสินใจให้เด็กเข้ารับวัคซีน ให้เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ปกครอง
  • รูปแบบการให้วัคซีน กำหนดให้โรงเรียนเป็นจุดฉีดเป็นหลัก ร่วมกับจุดฉีดที่โรงพยาบาล โดยให้มีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นชอบก่อนให้เด็กเข้ารับวัคซีน
  • ควรมีการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบ ไม่ควรรีบฉีดวัคซีนจนเกินไป

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบแนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ม.ค. 65) กำหนดสูตร ดังนี้

  • เข็ม 1 - 2 ซิโนแวค และเข็ม 3 แอสตร้าฯ เข็มที่ 4 ให้เลือกเป็น แอสตร้าฯ / ไฟเซอร์ / โมเดอร์นา โดยระยะห่างจากเข็ม 3 จำนวน 3 เดือนขึ้นไป
  • เข็ม 1 - 2 ซิโนแวค และเข็ม 3 ไฟเซอร์ เข็มที่ 4 ให้เลือกเป็น ไฟเซอร์ / โมเดอร์นา โดยระยะห่างจากเข็ม 3 จำนวน 3 เดือนขึ้นไป
ทั้งนี้ การฉีด ไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 แนะนำให้ฉีดโดสตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ประสงค์จะฉีดเพียงครึ่งโดส หรือฉีดเข้าผิวหนัง ให้เป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์ และตามความสมัครใจของผู้ฉีด

และการฉีดเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 ในกลุ่มเป้าหมายที่รับวัคซีนสูตรอื่น ๆ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์ และตามความสมัครใจของผู้ฉีด

โดยตั้งเป้าการฉีดวัคซีนโควิดในเดือนมกราคม 2565 ไว้ที่ 9.3 ล้านคน ตั้งแต่เข็มที่ 1 - 4 จึงขอให้ประชาชนทุกคนศึกษาสูตรการฉีดจากเอกสารของ ศบค.

แนะ 6 วิธี ลดอาการปวดต้นแขน หลังได้รับวัคซีนโควิด-19

เช็กสิทธิ!ประกันสังคม ผู้ประกันตน ติดโควิด รักษาฟรี-รับถึงบ้านใน 3 ชม.

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ