50 ปี BDMS ร่วมกับโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ จัดแพ็กเกจพิเศษ “BDMS Screening” ตรวจคัดกรอง 3 โรคร้าย “สมอง มะเร็ง หัวใจ” รู้ก่อน รักษาได้


โดย BDMS

เผยแพร่
ในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนมาตรฐานระดับสากล ขอส่งมอบความห่วงใย

ด้วยอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจในสุขภาพและให้ความสำคัญกับโรคอันตราย โดยยกระดับการตรวจร่างกายผ่านแพ็กเกจ BDMS Screening” คัดกรอง 3 โรคร้าย “สมอง มะเร็ง หัวใจ” รู้ก่อน รักษาได้ ในราคาเพียง 5,550 บาท เปิดจำหน่ายระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2565 โดยสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลและคลินิกในเครือ BDMS ทั่วประเทศไทยและประเทศกัมพูชา

‘มะเร็ง ชนะได้ แค่รู้ไว’

BDMS หนุนคนไทยสุขภาพดี ด้วยทฤษฎี เพื่อน(ตาย)

 

 

“BDMS Screening” สะดวก คุ้มค่า ภายใต้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ครอบคลุมการตรวจคัดกรอง 3 โรคร้าย ได้แก่ โรคสมองและระบบประสาท โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยสามารถซื้อแพ็กเกจและใช้บริการได้ ณ ​โรงพยาบาลในเครือ​ BDMS​ ทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล (ประเทศกัมพูชา) และ​ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญของทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจคัดกรองเฉพาะโรค ซึ่งเป็นการประเมินสภาวะความสมบูรณ์และช่วยคัดกรองความผิดปกติของร่างกายแต่ละส่วนในเบื้องต้น จะทำให้เราได้รู้เท่าทันถึงความเสี่ยงของร่างกายต่อโรคร้าย และสามารถช่วยเราหาโรคที่ไม่แสดงอาการในช่วงระยะแรกได้ เมื่อพบปัญหาหรือความผิดปกติ ก็จะได้รับการรักษาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็วและทันท่วงที นับเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรค ทั้งยังป้องกันไม่ให้โรคร้ายลุกลามไปจนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง พร้อมเฝ้าระวังติดตามปัญหาสุขภาพนั้นอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา BDMS มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ตามคุณภาพมาตรฐานสากล จนก้าวสู่ความเป็นศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence หรือ CoE) โดยได้พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลในเครือให้มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน ครอบคลุมการรักษาทุกมิติ ในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรคมะเร็ง โรคทางสมองและระบบประสาท รวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยร่วมมือทางด้านการแพทย์กับสถาบันชั้นนำของโลก ในการยกระดับมาตรฐานจนทัดเทียมกับต่างประเทศ

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่ดูแลประชาชนมาตลอด 50 ปี BDMS ขอยกระดับการตรวจสุขภาพด้วยมุ่งหวังให้คนทุกกลุ่มได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล ผ่านศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลิศของ BDMS ทั่วประเทศ โดยได้รับความสะดวก ปลอดภัยและคุ้มค่า ในราคาที่จับต้องได้ ผ่านแพ็กเกจพิเศษ BDMS Screening

BDMS Screening ครอบคลุมการตรวจคัดกรอง 3 โรคร้าย ในราคาเพียง 5,550 บาท ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง โดยเพศชายจะตรวจอวัยวะภายในช่องท้องส่วนบนโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasound Upper Abdomen) ซึ่งเป็นการตรวจดูอวัยวะของช่องท้องส่วนบนเหนือระดับสะดือขึ้นไป ได้แก่ ตับ ม้าม ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ไต ส่วนเพศหญิงจะเป็นการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยดิจิทัลแมมโมเกรม (Digital Mammogram) เพื่อวินิจฉัยหาความผิดปกติของเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งสามารถตรวจได้ทั้งเมื่อมีอาการและยังไม่เกิดอาการผิดปกติ

การตรวจคัดกรองโรคสมองและระบบประสาท เป็นการตรวจดูผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler Ultrasound) ตรวจหาคราบหินปูนที่อยู่ตามบริเวณหลอดเลือดที่คอเพื่อดูภาวะตีบแคบของหลอดเลือด และการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นการตรวจวัดระดับแคลเซียมหรือหินปูนของผนังหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Coronary Calcium Score)  เพื่อประเมินภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) ของหลอดเลือดแดงหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

แพ็กเกจนี้สำหรับบุคคลอายุ 35 ขึ้นไป ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อซื้อโปรแกรม BDMS Screening ได้ ณ โรงพยาบาลและคลินิกในเครือ BDMS ทั่วประเทศไทยและประเทศกัมพูชา หรือผ่านช่องทางออนไลน์ www.savedrugonline.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565 โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 ผ่านการนัดหมายล่วงหน้ากับโรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือ BDMS ที่ท่านเลือก  

TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ