แพร่ประกาศ สธ.เพิ่มชื่อ 12 โรงพยาบาลในบัญชีสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มรายชื่อ 12 โรงพยาบาลในบัญชีสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มรายชื่อโรงพยาบาล 12 แห่ง อยู่ในบัญชี สถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต

โดยเป็นการเพิ่มรายชื่อโรงพยาบาลในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสถานบำบัดรักาทางสุขภาพจิต พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2565 แบ่งเป็น โรงพยาบาล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 11 แห่ง และ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 แห่ง โดยมีรายชื่อ ดังนี้

แจ้ง ส.ส.นัดประชุม 4 ก.ค. วาระแรกเลือก "ประธานสภา"

นักวิจัยสวิสพัฒนาหุ่นยนต์ปลาเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอใต้ทะเล

 1. โรงพยาบาลจอมทอง
 2. โรงพยาบาลท่าศาลา
 3. โรงพยาบาลนครพิงค์
 4. โรงพยาบาลบึงกาฬ
 5. โรงพยาบาลมะการักษ์
 6. โรงพยาบาลวานรนิวาส
 7. โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
 8. โรงพยาบาลศีขรภูมิ
 9. โรงพยาบาลสันทราย
 10. โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 11. โรงพยาบาลหาดใหญ่
 12. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ