“เมนูเนื้อคั่วแห้ง’ เมนูเอาใจคอเนื้อ สไตล์ “เชฟเคน”