เมย์ เอ๋ โอ๋ Mama’s talk แนะวิธีขอพรใน "วันขอเงินพระจันทร์"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 โบราณเชื่อกันว่าเป็น "วันขอเงินพระจันทร์" เพราะเป็นวันฤกษ์ดี รับพลังแห่งดวงจันทร์ สามารถขอพรเรื่องเงิน และยังช่วยเรื่องความสำเร็จในเรื่องของการงาน ความรัก รวมทั้งเป็นการเสริมบารมีได้อีกด้วย

TOP ไลฟ์สไตล์