เปิดใจ "อ.ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ" จิตรกรผู้วาดภาพพระมหากษัตริย์มากที่สุด