อะไรๆ ก็มีราคาเมื่ออยู่บนอีเบย์ โหลผีสิง 2 ล้านบาท – คอร์นเฟลก 5 หมื่นบาท