รวมท่าฝึกหายใจให้ปอดแข็งแรงสู้ โควิด-19


โดย PPTV Online

เผยแพร่
จากตัวเลขผู้เสียชีวิต พบว่าไวรัส โควิด-19 ส่งผลโดยตรงทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ เพราะเมื่อเชื้อโรคเข้าไปสู่ปอดจะเข้าไปทำลายเนื้อปอด ส่งผลให้การหายใจของผู้ติดเชื้อ หายใจหอบถี่ เหนื่อยง่าย ซึ่งระดับความรุนแรงในการติดเชื้อของแต่ละคน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ไลฟ์สไตล์