4 ผู้นำโลกทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียในวิกฤติโควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา ผู้นำหลายประเทศทั่วโลกใช้สื่อออนไลน์ หรือที่เรียกว่า โซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งสารถึงประชาชนภายในประเทศ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้คนทั่วโลก ทำให้ผู้นำหลายคนกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดีย มียอดผู้ติดตามติดอันดับโลก ด้วยการสื่อสารที่ตรงประเด็น เข้าใจง่าย และเข้าถึงผู้คนได้อย่างกว้างขวาง

TOP ไลฟ์สไตล์