21 มีนาคม “วันป่าไม้สากล” อนุรักษ์ผืนป่าเพื่อสุขภาพที่ดีของมนุษยชาติ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
21 มีนาคม “วันป่าไม้สากล” ร่วมอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อสุขภาพที่ดีของมนุษยชาติ เพราะผืนป่าเป็นที่มาของโภชนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี

วันที่ 21 มีนาคมของทุกปี ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากวันหนึ่งคือเป็น “วันป่าไม้สากล” (International Day of Forests) โดยข้อมูลจากมูลนิธิสืบระบุว่าแนวคิดในการกำหนดวันป่าไม้โลกนั้น มีต้นกำเนิดมาจากการประชุมสมัชชาสมัยทั่วไปของสันนิบาตยุโรปด้านการเกษตร (European Confederation of Agriculture) ครั้งที่ 23 ในปี 1998

และในปีเดียวกันนั้นเอง องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้สนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว โดยคาดหวังว่าจะสามารถกระตุ้นความตระหนักของสาธารณชนถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้

20 มีนาคม “วันความสุขสากล” ร่วมตระหนักความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้รับ

13 มีนาคม "วันช้างไทย" สัตว์คู่ชาติที่ถูกลดทอนลงจากน้ำมือมนุษย์

โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในวันที่ 21 มีนาคมของทุกปีทั่วโลก เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ใน 3 ประเด็นหลัก คือ การป้องกัน (Protection) ผลิตผลป่าไม้ (Producion) และการนันทนาการ (Recreation)

เพราะการอนุรักษ์และใช้ป่าไม้อย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในวิถีทางในการป้องกันโลกของเราและตัวเราที่ดีที่สุด ป่าไม้ที่สมบูรณ์คือส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาสภาพความสมบูรณ์ของโลกใบนี้ไว้ได้ ป่าไม้ให้ทั้งความเป็นอยู่และโภชนาการที่ดี ให้ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่มวลมนุษย์ชาติ

ทั้งนี้สาเหตุที่กำหนดให้วันที่ 21 มีนาคมของทุกปีเป็นวันป่าไม้โลกนั้น เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตรงได้ฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดี ซึ่งจะเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือวันที่ 21 มีนาคมและวันที่ 22 กันยายนของทุกปี หรือในหนึ่งรอบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ แกนหมุนของโลกที่เอียง (Earth's axial tilt) จะเลื่อนมาอยู่ในระนาบที่ได้ฉากกับตำแหน่งดวงอาทิตย์ จุดที่ระนาบทั้งสองตัดกันว่า วิษุวัต (Equinox) เหตุการณ์นี้เรียกอีกอย่างว่า “วันราตรีเสมอภาค” หมายถึงเวลาตอนกลางคืนเท่ากับเวลากลางวันพอดี

อย่างไรก็ตาม แม้ป่าไม้จะมีประโยชน์มากมาย แต่กระนั้นกลับตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคาม ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2015 – 2020 ผืนป่า 10 ล้าน เฮกตาร์ ถูกทำลายจากการตัดไม้ทำลายป่า และในแต่ละปีป่าไม้ยังถูกทำลายด้วยแมลงศัตรูพืช ปีละ 35 ล้านเฮกตาร์ โดยในปี ค.ศ. 2015 ผืนป่าทั่วโลกราว 98 ล้านเฮกตาร์ถูกทำลายด้วยไฟป่า ดังนั้นอนาคตของป่าไม้จึงอยู่ที่พวกเราที่จะต้องช่วยกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่แสนจะมีค่านี้ไว้ให้ได้ “เพื่อความสมบูรณ์ของป่าไม้และสุขภาพที่ดีของมนุษยชาติ” ซึ่งเป็นธีมในการรณรงค์อนุรักษ์ป่าไม้ประจำปี 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมป่าไม้

18 มีนาคม “วันรีไซเคิลโลก” กลยุทธ์แนวหน้าสู้วิกฤตสภาพอากาศ

3 มีนาคม “วันสัตว์ป่า พืชป่าโลก” โลกสงบสุขเมื่อคนกับผืนป่าอยู่ร่วมกันได้

เลือกตั้ง2566_Bottom เลือกตั้ง2566_Bottom

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ไลฟ์สไตล์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ