วิถีคนบนน้ำโขง ณ โตนเลสาบ ประเทศกัมพูชา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สายน้ำ ที่ไหลยาวตั้งแต่ต้นทางจาก ที่ราบสูงธิเบต จนถึงปลายทางที่เวียดนามก่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ แม่น้ำสายนี้มีชื่อเรียกในภาษาถิ่นแตกต่างกันไป แต่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนาม “แม่โขง”

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ไลฟ์สไตล์