ไขคำตอบ! ทำไมต้องชูป้าย 'ฉันคือชาร์ลี'


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"JE SUIS CHARLIE" หรือ "ฉันคือชาร์ลี" กระแส Viral ทั่วโลกที่มาจากข่าวการบุกยิงสำนักพิมพ์ Charlie Hebdo ในประเทศฝรั่งเศส โดยมีผู้คนมากมายออกมาแสดงจุดยืนถึง


เสรีภาพในการแสดงออกของสื่อและการใช้ความรุนแรงกับสื่อ ซึ่งควรจะเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อที่ 19 ว่าด้วย

1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง

2. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความคิดทุกประเภท โดยไม่คำนึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการตีพิมพ์ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก

3. การใช้สิทธิตามที่บัญญัติในวรรค 2 ของข้อนี้ต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปด้วย การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในบางเรื่อง แต่ทั้งนี้ข้อจำกัดนั้นต้องบัญญัติไว้ในกฎหมาย และจำเป็นต่อ

(ก)การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น

(ข)การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน

และสาเหตุเหตุที่เรื่องราวนี้เป็นกระแสโลก เพราะประเทศฝรั่งเศสขึ้นชื่อเรื่องการให้ความเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลมากที่สุด ทำให้การบุกยิงสำนักพิมพ์ Charlie Hebdo ถือเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ของชาวฝรั่งเศสอย่ามาก และยังเป็นการปลุกกระแสเรื่องเสรีภาพ และยุติการใช้ความรุนแรงกับสื่ออีกด้วย

ข้อมูล : http://www.mfa.go.th

TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ