ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

หลิวต้าถัน บิดาแห่งนวัตกรรมไต้หวัน

หลิวต้าถัน บิดาแห่งนวัตกรรมไต้หวัน

เพราะความบกพร่องทางร่างกาย ไม่ใช่อุปสรรคต่อการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้สังคม เมื่อมีหัวใจที่ดีงามและความคิดที่เป็นบวก มาติดตามชมเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากชีวิตของ  ‘หลิวต้าถาน’ บิดาแห่งนวัตกรรมไต้หวัน ผู้ที่ได้ชื่อว่า ‘สตีเฟน ฮอว์คิง แห่งเอเชีย’  กับ ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิภานุเดช  จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

59