ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

เยอรมัน ต้นแบบการจัดการศึกษาอาชีวะทวิภาคี

เยอรมัน ต้นแบบการจัดการศึกษาอาชีวะทวิภาคี

ประเทศเยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบการจัดการศึกษาของโลก  โดยเฉพาะระบบและหลักสูตรการศึกษาแบบอาชีวะทวิภาคี  ที่ช่วยสร้างคนสร้างชาติให้ประเทศเยอรมนีสามารถฟื้นตัวจากช่วงวิกฤตหลังสงครามและพัฒนาก้าวหน้ามาจนแข็งแกร่งได้ในทุกวันนี้   มาช่วยกันถอดบทเรียนจากประเทศเยอรมนี  กับ ดร.จริย์วัฒน์   สันตะบุตร   อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำเยอรมนี

124