คิดบวก

ยุวอาชญากร ปัญหาที่ต้องเร่งเยียวยา

คิดบวก

ยุวอาชญากร ปัญหาที่ต้องเร่งเยียวยา
คิดบวก

วีดีโอถัดไป

ใจที่ไม่เคยอ่อนแรงสู่พลังในการสร้างสรรค์ผลงาน

คิดบวก

เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

จากข่าวกรณีการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กปฐมวัย ก่อให้เกิดคำถามตามมามากมาย เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ต้นตอของปัญหาอยู่ตรงไหน แล้วจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร มาร่วมค้นหาคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก พญ.ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline