ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

เรียนรู้ธรรมะจากหนังสือ ข้างในนั้น

วีดีโอถัดไป

ข่มขืน...ปัญหาสังคมที่ต้องร่วมกันแก้ไข

คิดบวก

เรียนรู้ธรรมะจากหนังสือ ข้างในนั้น

ครูซุปเค - อ.ศุภฤกษ์   สกุลชัยพรเลิศ   ไอดอลติวเตอร์ผู้มีธรรมะในหัวใจ จะมาเล่าเรื่องราวการส่งเสริมธรรมะให้กับเยาวชนไทย และแนวทางในการนำเด็กมาใกล้วัดและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนด้วยความเข้าใจและนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน   

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 น
#ธรรมะในหัวใจ #การส่งเสริมธรรมะ #เยาชนไทย #ครูซุปเค #supk #คิดบวก #PPTVHD36

3