คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ผลกระทบจากการแก้ปัญหาด้วยการโกหก

วีดีโอถัดไป

คิดบวก - ชีวิตคิดบวกของสองสาวสุดสตรอง จาก บางกอก CITY 36

คิดบวก

ผลกระทบจากการแก้ปัญหาด้วยการโกหก

มาร่วมวิเคราะห์บทเรียนจากข่าวกับพฤติกรรมการ “โกหก”  กับ   ผศ.ดร.รัก  ชุณหกาญจน์   หัวหน้าสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ   ภาควิชาจิตวิทยา  คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรายการ “คิดบวก” 

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 น

views-icon 3