ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10.30-11.00 น.

ปฏิรูปการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

ปฏิรูปการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

คุณครูซุปเค - อ.ศุภฤกษ์   สกุลชัยพรเลิศ   ครูคณิตศาสตร์ผู้ส่งเสริมธรรมะให้กับเยาวชน มาร่วมคิดบวกกับเรื่อง เมื่อสังคมเปลี่ยนไป  หลักสูตรการศึกษาก็ควรต้องปรับเปลี่ยนตาม  โดยเฉพาะการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน   

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 น

 

33