ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ปฏิรูปการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

วีดีโอถัดไป

ผลกระทบจากการแก้ปัญหาด้วยการโกหก

คิดบวก

ปฏิรูปการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

คุณครูซุปเค - อ.ศุภฤกษ์   สกุลชัยพรเลิศ   ครูคณิตศาสตร์ผู้ส่งเสริมธรรมะให้กับเยาวชน มาร่วมคิดบวกกับเรื่อง เมื่อสังคมเปลี่ยนไป  หลักสูตรการศึกษาก็ควรต้องปรับเปลี่ยนตาม  โดยเฉพาะการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน   

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 น

 

37