ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ผู้พิการต้นแบบ ผู้เดินตามความฝัน

วีดีโอถัดไป

ต้นแบบผู้หญิงแกร่ง เลือดนักสู้แห่งครอบครัวใหญ่

คิดบวก

ผู้พิการต้นแบบ ผู้เดินตามความฝัน

16