ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

คมสรร จับจุ ช่างตัดผม อาสาสมัครผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมอญนครชุมน์ จ.ราชบุรี

วีดีโอถัดไป

ทนายความผู้ทำคุณประโยชน์ แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

คิดบวก

คมสรร จับจุ ช่างตัดผม อาสาสมัครผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมอญนครชุมน์ จ.ราชบุรี

พบกับ คุณคมสรร จับจุ ช่างตัดผม อาสาสมัครผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมอญนครชุมน์ จ.ราชบุรี ที่ตั้งใจอยากจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีแห่งมอญให้คงไว้อยู่คู่กับชุมชน เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดและภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นมอญยึดถือแบบอย่างที่ดีงามสืบไป

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 น

31