ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ทนายความผู้ทำคุณประโยชน์ แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

วีดีโอถัดไป

รับมืออย่างไรในสถานการณ์ PM 2.5 เต็มเมือง

คิดบวก

ทนายความผู้ทำคุณประโยชน์ แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

พบกับทนายความคิดบวก สนธิพงศ์ มงคลสวัสดิ์ ทนายอาสาที่ให้ความช่วยเหลือลูกความที่ไม่ได้รับเป็นธรรม รวมไปถึงอาสาเป็นทนายเพื่อช่วยเหลือการช่วยผู้พิการจากกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกสบายจากการใช้บริการสาธารณะเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมโดยไม่คำนึงถึงเงินทองและชื่อเสียง จนได้รับรางวัลประชาบดี ในด้านบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 น

20