คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ห่วงใยและแบ่งปัน รับผิดชอบต่อสังคม สู่คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

วีดีโอถัดไป

คิดบวกกับชีวิต พิชิตความสำเร็จ

คิดบวก

ห่วงใยและแบ่งปัน รับผิดชอบต่อสังคม สู่คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และการดำเนินชีวิตของประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ ได้ร่วมแสดงความร่วมมือเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยการใช้วิธีฉีดน้ำแบบสเปรย์จากชั้นดาดฟ้าของคาร พบกับ คุณสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด กับแนวความคิดการบริหารที่มีความห่วงใยต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 น

views-icon 160