คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

 เยาวชนไทยใส่ใจการเมือง

วีดีโอถัดไป

รักกันตราบวันสุดท้าย

คิดบวก

เยาวชนไทยใส่ใจการเมือง

รายการ คิดบวก วันนี้ พบกับ มุมมองความคิดเห็นของเยาวชนรุ่นใหม่กับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกในชีวิต หลายคนมีความตื่นตัวรอคอยการไปใช้สิทธิ์ และมองว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว เนื่องจากมีผลต่อการดำเนินชีวิต ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย คนรุ่นใหม่ต้องการเห็นการเมืองที่มีคุณภาพตอบโจทย์ปัญหาสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 น.

views-icon 25