ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

คุณเเซม ฝรั่งผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา

วีดีโอถัดไป

คุณหมอไร้พรมแดนแม่พระของชาวกะเหรี่ยง

คิดบวก

คุณเเซม ฝรั่งผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา

พบกับชายชาวต่างชาติผู้ที่ไม่นับถือศาสนา แต่เมื่อครั้งได้พบกับ"หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต" พระผู้ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติและปาวารณาตัวเพื่อเป็นโยมอุปัฏฐาก ทำให้ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง จนปัจจุบันชายชาวต่างชาติผู้นี้สามารถเข้าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้ง พบกับ MR. AZZAM BOOKSMATI ศิษย์คู่บุญ หลวงปู่บุญฤทธิ์

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.05 น

82