ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

คิดบวกกับผู้บริหารที่ใช้ธรรมะและความเมตตาในการแก้ไขปัญหา

วีดีโอถัดไป

คิดบวก - เมื่อชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของ นก-ชลิดา เถาว์ชาลี

คิดบวก

คิดบวกกับผู้บริหารที่ใช้ธรรมะและความเมตตาในการแก้ไขปัญหา

24