ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

คิดบวก - เมื่อชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของ นก-ชลิดา เถาว์ชาลี

วีดีโอถัดไป

ถอดบทเรียน พลิกความคิดจากธุรกิจครอบครัว

คิดบวก

คิดบวก - เมื่อชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของ นก-ชลิดา เถาว์ชาลี

37