ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ถอดบทเรียน พลิกความคิดจากธุรกิจครอบครัว

วีดีโอถัดไป

มุมมองบวกกับประเด็นต่างๆ ในการเลือกตั้งปี2562

คิดบวก

ถอดบทเรียน พลิกความคิดจากธุรกิจครอบครัว

21