ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

นวัตกรรมถุงพลาสติกชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม

วีดีโอถัดไป

หนุ่มหัวใจแกร่ง สู้ไม่ถอย จากยาม พนักงานเก็บขยะ สู่นิติกรศาลฎีกา

คิดบวก

นวัตกรรมถุงพลาสติกชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม

61