ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

รัฐบุรุษ ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทย

วีดีโอถัดไป

บทพิสูจน์ชีวิต ใช้ธรรมะนำทางสุข

คิดบวก

รัฐบุรุษ ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทย

แนวความคิดในการทำงานของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในสมัยที่ท่านยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 16 โดยสิ่งที่ท่าน ได้พร่ำสอนมาตลอด นั่นก็คือ เกิดเป็นคนไทยต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน  ซึ่งกล่าวได้ว่าท่านเป็นรัฐบุรุษ และปูชนียบุคคลที่สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศชาติ รวมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด พบกับอาจารย์สุขุม นวลสกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในสมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

27