ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

Shopping Online ข้อมูลส่วนตัวหลุด สิ่งที่ผู้ซื้อพึงระวัง

วีดีโอถัดไป

เวลเนส การป้องกันก่อนป่วย กับการรักษาตัวเองเพื่อส่งความรักต่อผู้อื่น

คิดบวก

Shopping Online ข้อมูลส่วนตัวหลุด สิ่งที่ผู้ซื้อพึงระวัง

พฤติกรรมการซื้อของผ่านทางระบบอินเตอร์ของคนไทยมีจำนวนมากขึ้นจากตัวเลขทางสถิติ แต่บางครั้งการซื้อขายสินค้าบนโลกอินเตอร์เน็ตอาจมีภัยเงียบแอบแฝง อีกทั้งข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่เป็นความลับในการซื้อสินค้าอาจหลุดลอดไปโดยที่เราไม่รู้ตัว เราจะมีวิธีระแวดระวังอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีและข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับจะไม่รั่วไหลร่วมกันคิดบวกกับ คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ผู้บริหารจาก เว็บไซด์ Priceza.com

79