คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

เวลเนส การป้องกันก่อนป่วย กับการรักษาตัวเองเพื่อส่งความรักต่อผู้อื่น

วีดีโอถัดไป

HEARTIST ธุรกิจเพื่อคนพิเศษ

คิดบวก

เวลเนส การป้องกันก่อนป่วย กับการรักษาตัวเองเพื่อส่งความรักต่อผู้อื่น

จากเด็กหลังห้องที่ดูเหมือนกับจะไม่ค่อยตั้งใจเรียน แต่ด้วยเพราะความใส่ใจกับการเรียน ทำให้มีโอกาสได้เข้าเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์ แต่เมื่อเรียนจบกลับว่าการเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางยังไม่ใช่คำตอบจึงออกแสวงหาวิทยาการทางการแพทย์ใหม่ในสมัยนั้นและยังไม่เป็นที่รู้จัก จนวันนี้คุณหมอมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้ป่วย และมองว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงเริ่มจากการรักตัวเอง พบกับ นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้อำนวยการ BDMS  WELLNESS CLINIC

views-icon 60
views-icon 60