ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ต้นกล้า ฟ้าใส เริ่มต้นชีวิตใหม่ สร้างประโยชน์ให้สังคม

วีดีโอถัดไป

นวัตกรรมดัดจัดสรีระ วิสาหกิจชุมชนสังคมสร้างโอกาส

คิดบวก

ต้นกล้า ฟ้าใส เริ่มต้นชีวิตใหม่ สร้างประโยชน์ให้สังคม

คุณดาว จิตราวดี เหมมณฑารพ เภสัชกรหญิงที่ประสบความสำเร็จในหลายๆด้าน แต่ครั้งหนึ่งต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้า จนคิดฆ่าตัวตาย เพราะไม่อยากวนเวียนอยู่กับความเจ็บป่วย ซึ่งเธอก็สามารถผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาได้ จนมีเวลากลับทบทวนพบว่า อาหารการกินและการพึ่งพาปัจจัยทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงเปิดร้านต้นกล้าฟ้าใสความสนับสนุนจากภาควิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลให้ใช้พื้นที่เปิดร้านและร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เรื่องอาหาร สมุนไพร และสุขภาพ แก่ลูกค้าที่ร้าน

209