ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

Farm To You ธุรกิจเพื่อสังคม ส่งต่ออาหารดีสู่โรงเรียน

วีดีโอถัดไป

Steps with Theera คาเฟ่สร้างสรรค์ พื้นที่สำหรับเด็กพิเศษ

คิดบวก

Farm To You ธุรกิจเพื่อสังคม ส่งต่ออาหารดีสู่โรงเรียน

Farm To You ส่ง/ฟาร์ม/สด อีกหนึ่งโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม ผู้ริเริ่มโครงการ Farm To You หรือที่ใครหลายๆคนเรียกพ่อกุ๊ก ชุมพล พิพัฒน์เมฆินทร์ เป็นผู้เชื่อมโยงอาหารดีมีคุณภาพตามฤดูกาล จากเกษตรกรรายย่อยที่ใส่ใจวิถีเกษตรธรรมชาติ ปลอดสารพิษ สามารถส่งไปถึงมือผู้บริโภคด้วยวิธีการพรีออร์เดอร์ผ่านโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม โดยกำไรที่ได้จากการขายผลผลิต จะนำไปอุดหนุนโครงการ Farm To School เพื่อช่วยให้เด็กๆ ในโรงเรียนได้รับประทานอาหารจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยจากฟาร์มในราคาต้นทุน

14