ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

สร้างความปลอดภัยจากการใช้งานไซเบอร์

วีดีโอถัดไป

มะเร็งเปลี่ยนชีวิต จากวิกฤตสู่วิธีคิดบวก

คิดบวก

สร้างความปลอดภัยจากการใช้งานไซเบอร์

การใช้โทรศัพท์มือถือนับเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน แอปพลิเคชั่นต่างๆได้ออกมาเพื่อตอบสนองเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน แต่บางครั้งอาจจะมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีแฝงเข้ามาเพื่อหลอกลวงการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆเหล่านั้น มาร่วมเรียนรู้สร้างมั่นใจกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี กับคุณทวนฤทธิ์ สหแพทย์ Software Engineer จากบริษัท 2 3 Perspective จำกัด

170