ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

โรงเรียนทอสี สอนวิชาชีวิตด้วยวิธีพุทธ

วีดีโอถัดไป

สร้างความปลอดภัยจากการใช้งานไซเบอร์

คิดบวก

โรงเรียนทอสี สอนวิชาชีวิตด้วยวิธีพุทธ

โรงเรียนทอสีหลายคนอาจจะรู้จักในฐานะโรงเรียนทางเลือก โรงเรียนแห่งนี้เน้นสอนวิชาชีวิต ที่มีการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติที่ผสมผสานหลักการของพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กรู้จักพึ่งพาตัวเอง คิดถึงผู้อื่น รวมไปถึงแนวคิดของวิชาชีวิตซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กๆมีรากคือใจที่แข็งแรง สมบูรณ์ และเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงากับผู้อื่นได้ ร่วมเสริมแนวคิดพลังบวกกับ ครูอ้อน  บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสี

18