ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

จากเด็กออทิสติกที่พ่อแม่ทอดทิ้งสู่การเป็นฮีโร่ในใจคน

วีดีโอถัดไป

ประมงพื้นบ้าน การสร้างอาหารปลอดภัยจากท้องทะเล

คิดบวก

จากเด็กออทิสติกที่พ่อแม่ทอดทิ้งสู่การเป็นฮีโร่ในใจคน

เพราะความไม่สมบูรณ์แบบ ในชีวิต ทำให้ครูเชาว์ เชาวลิต สาดสมัย ที่เติบโตมาในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและสติปัญญา ต้องการพิสูจน์ให้คนทั่วไปมองว่าคนพิการ ก็มีศักยภาพไม่ด้อยไปกว่าคนปกติ ด้วยการหมั่นพากเพียรเรียนหนังสือจนคว้าปริญญาตรี และด้วยพลังหัวใจที่เข้มแข็งบวกกับการอยากจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้ครูเชาว์อาสามาเป็นผู้ดูแลและครูประจำศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8 ที่ทำงานเพื่อเด็กเร่ร่อนและเด็กในชุมชนแออัดให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

24