ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

มองสองมุม ประโยชน์และโทษจากกัญชา

วีดีโอถัดไป

วินมอไซค์จิตอาสา แบ่งปันความสุข

คิดบวก

มองสองมุม ประโยชน์และโทษจากกัญชา

กัญชาพืชสมุนไพรที่หลายคนให้ความสนใจและกำลังติดตาม มาร่วมกันเรียนรู้ในการใช้ให้เกิดประโยชน์และหากใช้มากไปอาจกลับเป็นโทษได้ เช่นในบางประเทศได้มีการเปิดให้ใช้กัญชาได้อย่างเสรี จึงได้มีการนำกัญชามาเป็นส่วนผสมในขนม เราจะมีวิธีการสังเกตได้อย่างไรว่าขนมที่เราเลือกซื้อเมื่อเดินทางไปต่างประเทศจะไม่มีส่วนผสมของกัญชา มาร่วมสร้างความเข้าเรื่องกัญชาในขนมกับ ผศ.นพ.สหภูมิ  ศรีสุมะ อาจารย์ประจำศูนย์พิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี

14