คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

การเพิ่มโทษกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืน

วีดีโอถัดไป

พยาบาลไร้หมวก

คิดบวก

การเพิ่มโทษกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืน

การเพิ่มโทษกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืน กระทำชำเรา รวมถึงการกระทำอนาจาร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สังคมไทยควรให้ความตระหนักรู้ และให้ความสำคัญในการปลูกฝังให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไม่ละเมิดซึ่งกันและกัน มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ เรื่องนี้กับ รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด  อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

views-icon 155
views-icon 155

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline