ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

มุมมองบวก กับการเมืองไทยเพื่อการพัฒนา

วีดีโอถัดไป

ก้ามข้ามความกลัว สู่การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการพัฒนา

คิดบวก

มุมมองบวก กับการเมืองไทยเพื่อการพัฒนา

21