คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

"วน" โครงการรักษ์โลก ลดปริมาณขยะพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม

วีดีโอถัดไป

โรงเรียนทอสี สอนวิชาชีวิตด้วยวิธีพุทธ

คิดบวก

"วน" โครงการรักษ์โลก ลดปริมาณขยะพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม

“วน” โครงการที่เกิดจากคนกลุ่มเล็กๆ ในเครือ บมจ.ทีพีบีไอ ที่มีความสนใจร่วมกันในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างสร้างสรรค์ โดยการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามาใช้ ด้วยการให้ความรู้ เสนอแนะวิธีการแยกขยะ และการเตรียมเศษพลาสติกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อวนนำกลับมาใช้ใหม่ ปัจจุบนโครงการนี้ขยายเพื่อส่งต่อไปสู่ชุมชน มหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ พบกับ แนวคิดของคุณวิค กมล บริสุทธนะกุล ผู้ริเริ่มก่อตั้ง โครงการ “วน”

views-icon 419