ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ร้านยาชุมชนอบอุ่น บริการใหม่จากประกันสุขภาพถ้วนหน้า

วีดีโอถัดไป

"วน" โครงการรักษ์โลก ลดปริมาณขยะพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม

คิดบวก

ร้านยาชุมชนอบอุ่น บริการใหม่จากประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ร้านยาชุมชนอบอุ่น หนึ่งโครงการดีๆที่ต้องการให้ประชาชนเรียนรู้การใช้ยาให้ถูกต้องเพื่อให้ยาส่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อการรักษาโรคต่างๆ อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมให้เภสัชกรได้เรียนรู้บทบาทที่มากกว่าการเป็นหมอยา และได้สร้างให้เกิดความมีจิตอาสาในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูและประชาชนให้กับชุมชนที่ตัวเองเปิดร้านขายยาเพื่อให้เกิดความอุ่นใจ พบกับ ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)

27