ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

เส้นทาง โครงการโอลิมปิกวิชาการ ของเด็กไทย

วีดีโอถัดไป

เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

คิดบวก

เส้นทาง โครงการโอลิมปิกวิชาการ ของเด็กไทย

รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ที่มีการจัดค่ายการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสไปแข่งโอลิมปิกวิชาการ เป

views-icon 44