คิดบวก

"คีตา" นำพาปัญญาและความสุข

คิดบวก

"คีตา" นำพาปัญญาและความสุข
เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

ครูโอ ภัทรภูมิ ธนสุทิน ครูสอนดนตรีและนักกิจกรรมอาสา ที่ในอดีตเป็นเด็กที่มีปัญหา จนหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จนถูกต้องโทษในสถานพินิจ แต่ด้วยมือที่ยื่นมาจากครูเบลล่า นลี อินทรนันท์ ให้โอกาสในการกลับตัวเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีคืนสู่สังคม ทำให้ปัจจุบันสามารถก้าวข้ามผ่านประสบการณ์เลวร้ายเหล่านั้น มาเป็นแรงผลักดันให้ตนเอง ด้วยการใช้ดนตรีเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนแปลงสังคม ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส และตอบแทนผู้มีพระคุณที่เป็นเหมือนครูต้นแบบของเขา

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline