สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วีดีโอถัดไป

พิธีพลีกรรมตักน้ำ การเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษก

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นในขั้นตอนการเตรียมพิธี จะต้องมีพิธีการทำน้ำอภิเษก และสรงน้ำพระมรุธาภิเษกขึ้น เพื่อถวายเป็นน้ำสรงพระมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษกแต่พระมหากษัตริย์โดยพราหมณ์เลือกตักน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญต่างๆ ตามคติความเชื่อโบราณ

ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์” โดยอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ทุกวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 16.55 – 17.00 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36 รับชมย้อนหลังทา

views-icon 42