สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

พิธีพลีกรรมตักน้ำ การเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษก

วีดีโอถัดไป

พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและดวงพระราชสมภพ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

พิธีพลีกรรมตักน้ำ การเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษก

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะต้องเตรียมทำน้ำอภิเษก โดยทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักร จำนวน ๑๐๘แห่งตามโบราณราชประเพณี

ในขั้นตอนของพิธีพลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษกนั้น จะต้องกระทำพร้อมกันในวันที่ วันที่ ๖ เมษายน จากนั้นจะมีการตั้งพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอารามสำคัญประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัด ๗๖ แห่ง ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อมาในวันที่ ๙ เมษายน จะมีการเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จากนั้นทุกจังหวัดจะเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์มาตั้งไว้ใน

views-icon 35